W związku ze zmianami MZ, które weszły w życie z dniem 02.08.2023, pacjent posiadający konto IKP jest zobligowany do nadania dostępu naszym lekarzom w swoim IKP. Jak to zrobić: instrukcja

Zmień receptę

Aby zmienić lek we wnioskowanej recepcie podaj poniższe dane.

Nową receptę otrzymasz po akceptacji wniosku przez lekarza.