O nas

O firmie

Zielona Karetka Clinic sp. z o.o. powstała w 2022 r. jako efekt potrzeby zapewnienia profesjonalnej pomocy lekarskiej w leczeniu i terapii marihuaną medyczną pacjentów borykających się z przewlekłym bólem, stwardnieniem rozsianym, dolegliwościami związanymi z chorobą nowotworową i chemioterapią, chorobą Leśniowskiego-Crohna, jaskrą, bezsennością, chorobą Parkinsona, zespołem Alzheimera i wielu innych schorzeń.

Nasi lekarze to profesjonaliści: analizują formularze medyczne, przesłaną dokumentację medyczną, dotychczas stosowaną przez pacjenta farmakoterapię, przeprowadzają wywiad z pacjentem
i w razie stwierdzenia wskazań do terapii – zapisują lek o specyfikacji dobranej specjalnie dla pacjenta i jego dolegliwości.

Zdarza się też, że lekarz stwierdza konieczność wykonania badań dodatkowych lub wizyty u lekarza specjalisty – wówczas pacjent otrzymuje skierowanie.

„Primum non nocere” (po pierwsze nie szkodzić) – zgodnie z tą naczelną zasadą etyki lekarskiej przed podjęciem leczenia i zapisaniu dedykowanej terapii medyczną marihuaną nasi lekarze rozważają, czy ich działanie nie spowoduje nieodwracalnych szkód w zdrowiu pacjenta.

Zgodność z przepisami

Wprzęgnięcie w 2000 r. konopi do polityki zaowocowało nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i karalnością posiadania marihuany – co uniemożliwiło pacjentom korzystanie z jej dobroczynnych, w niektórych schorzeniach, właściwości.

Wyparto powszechnie dostępne dziś źródła wiedzy o konopiach, zanikł nawet przemysł oparty na konopiach włóknistych.

Rodzice dzieci z padaczką lekooporną zmuszeni byli do przechodzenia kilkumiesięcznej procedury importu docelowego produktów leczniczych zawierających marihuanę realizowanego w trybie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Demonizowanie konopi i negatywna indoktrynacja, szczególnie widoczne w mediach podczas motywowanego politycznie ataku na przeciwników politycznych oskarżonych o posiadanie marihuany – spowodowało efekt „cannabisofobii” u części społeczeństwa i lekarzy.

Pozytywna zmiana, umożliwiająca dostęp do preparatów leczniczych wytworzonych z marihuany medycznej, została wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która weszła w życie w dniu 1 listopada 2017 r. art. 1 ustawy nowelizującej do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii dodano art. 33a–33d. Zgodnie z art. 33a ust. 1 ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy, mogą stanowić surowiec farmaceutyczny,
o którym mowa w art. 2 ust. 40 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, przeznaczony do sporządzania leków recepturowych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych, zwanego dalej „Prezesem urzędu”.

Mimo wyżej wymienionej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 2017 r., dopuszczającej stosowanie marihuany medycznej w terapiach medycznych, niektórzy lekarze albo nie chcą zapisywać pacjentom leków wytworzonych z konopi, albo nie potrafią tego prawidłowo zrobić, albo w końcu nie posiadają wiedzy odnośnie postaci, dawkowania, odmian i stężeń odpowiednich dla terapii danego schorzenia czy dolegliwości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – wyszliśmy więc naprzeciw oczekiwaniom znacznej liczby pacjentów.

Oferowane świadczenia medyczne

W związku ze zmianą przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oferujemy usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – w zakresie diagnostyki pacjenta i leczenia z użyciem leków wytworzonych z surowca farmaceutycznego w postaci konopi innych niż włókniste, kolokwialnie określanych „medyczną marihuaną”.

Lekarskie badania przedmiotowe przeprowadzane są za pomocą: wywiadu medycznego w postaci formularza online, analizy dotychczasowego przebiegu leczenia pacjenta, dokumentacji medycznej przesłanej przez pacjenta nie posiadającego aktywowanego konta IKP, historii leczenia i wystawionych recept w systemie IKP, anamnezy, opisanych lub okazanych za pośrednictwem transmisji obrazowej objawów. Lekarz analizuje przesłany formularz pacjenta i na podstawie przesłanej ankiety medycznej, wywiadu telefonicznego bądź transmitującego także obraz oraz ewentualnie dokumentacji medycznej decyduje o wypisaniu e-recepty (lub e-zwolnienia), e-skierowania bądź odmowie, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych.

Regulamin świadczeń dostępny na stronie:

https://zielonakaretka.pl/wp-content/uploads/2023/08/regulamin-organizacyjny.pdf

 

 

Treść napisana w 100% przez człowieka